رزرو

شرایط رزرو عکاسی آتلیه پریان

۱ – زمان رزرو باید ۲ هفته زودتر انجام شود.

۲- مبلغ ۲۰۰ هزارتومان به عنوان بیعانه دریافت میگردد.

۳- رزرو چند سرویس عکاسی امکان پذیر می باشد.

۴- درصورت انصراف دو روز قبل اطلاع رسانی شود.

۵- بازه های عکاسی ۲ ساعته می باشد.

بارگذاری...