قوانین و مقررات

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات
اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- مشتری: اشخاصی که در سایت پریان استادیو به منظور ارسال درخواست عکاسی ثبت‌ نام کرده‌اند.

۲-۱- عکاس: اشخاصی که در سایت پریان استادیو به منظور دریافت درخواست عکاسی و ارائه خدمات عکاسی ثبت ‌نام کرده‌اند.

۳-۱- کاربر: شخصی است اعم از مشتری و عکاس که از طریق اینترنت به سامانۀ پریان استادیو متصل و از خدمات نرم افزاری پریان استادیو بهرمند می‌شود. بدیهی است منظور از کاربر در این سند، بنا به مورد مشتری، عکاس و یا هر دو می‌باشد.

۴-۱- کاربران: اعم از مشتریان و عکاسان.

۵-۱- شرکت: شرکت شبکه خدمات عکاسی پریان استادیو که نسبت به ارائه خدمات عکاسی اقدام می‌کند.

۶-۱- پریان استادیو: خدمات نرم‌ افزاری، عکاسی و چاپ که توسط شرکت پریان استادیو ارائه می‌شود.

۷-۱- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات پریان استادیو در سامانۀ پریان استادیو ایجاد کرده‌اند.

۸-۱- اعتبار: مبلغی است که کاربران مشتری در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات پریان استادیو دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانه بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۹-۱- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران مشتری و عکاس در اختیار پریان استادیو قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربر مشتری و یا کاربر عکاس وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات پریان استادیو در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به عکاسی اعم از زمان عکاسی، موقعیت مکانی کاربر، عکس های گرفته شده، موقعیت مکانی کاربر عکاس و غیره؛

ماده ۲ – حساب کاربری
۱-۲- کاربر مشتری و یا عکاس با ثبت نام در پریان استادیو و همچنین با هر بار استفاده از خدمات پریان استادیو می‌پذیرد که قوانین و مقررات جاری پریان استادیو را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته است. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از پریان استادیو به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از پریان استادیو لازم است که هر کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در پریان استادیو بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در پریان استادیو کنند. برای استفاده از پریان استادیو کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در سامانۀ پریان استادیو ثبت کند.

۳-۲- کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در سامانه پریان استادیو وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربر می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع صالح می‌باشد.

۴-۲- هر فرد تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان مشتری در پریان استادیو داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۵-۲- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در پریان استادیو یا سایر خدمات مربوط به پریان استادیو انجام می‌شود به عهدۀ کاربر مشتری و یا کاربر عکاس، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت مشتریان غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات پریان استادیو استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خودکاربر مشتری می‌باشد.

۶-۲- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر مشتری و یا عکاس است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۷-۲- کاربر حق ندارد به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهد یا حساب خود را به فرد یا شرکت دیگری منتقل کند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات پریان استادیو متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۸-۲- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر خودداری کند.

۹-۲- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربر مشتری و یا عکاس درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر اعم از مشتری و یا عکاس خودداری کند.

ماده ۳ – استفاده از پریان استادیو
۱-۳- کاربران اعم از مشتریان و عکاسان متعهد می‌شوند در حین استفاده از پریان استادیو از استعمال دخانیات امتناع کنند.

۲-۳- با استفاده از خدمات پریان استادیو کاربر اعم از مشتری و عکاس می‌پذیرد و موظف می‌باشدکه از پریان استادیو برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکند. کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد اشیاء غیر مجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر اشیاء یا حیواناتی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست، هنگام ارائه یا دریافت خدمات پریان استادیو همراه داشته باشد.

۳-۳- کاربر مشتری متعهد است در صورت داشتن موضوع و محصول نامتعارف و هر گونه شی دیگر، موضوع را قبل از تاریخ پروژه به کاربر عکاس یا شرکت پریان استادیو اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست عکاسی و عزیمت کاربر عکاس به نقطه پروژه، عکاس مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) عکاسی بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ عکاسی برعهدۀ کاربر مشتری است.

۴-۳- کاربر مشتری و یا عکاس متعهد می‌شود هیچ‌گاه از خدمات پریان استادیو به صورتی که به پریان استادیو یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکند. در صورتی که کاربر مشتری اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی و یا کاربر عکاس نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات پریان استادیو در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نماید، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۵-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربر مذکور می‌تواند درخواست کند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرد که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شود و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۶-۳- پریان استادیو ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر مشتری ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینه عکاسی کاسته یا درصدی از هزینه عکاسی پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در پریان استادیو اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر مشتری حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۷-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که اجازۀ انتقال یا فروش کد ها را به اشخاص دیگر ندارد. همچنین کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست این کدها را به صورت عمومی منتشر کند – حتی اگر پریان استادیو در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کد ها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه پریان استادیو رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۸-۳- کاربر مشتری می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که پریان استادیو در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات پریان استادیو قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۹-۳- کاربر مشتری می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه عکاسی به آنها داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که پریان استادیو برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربران دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۱۰-۳ -مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات پریان استادیو به عهدۀ کاربر مشتری و یا عکاس است.

۱۱-۳- حداقل تعداد فریم عکسی که کاربر عکاس باید به مشتری تحویل دهد مطابق با تعرفه هزینه هایی است که پریان استادیو روی سایت اعلام کرده است. کاربر مشتری می‌پذیرد که حداکثر تعداد فریم عکسی که کابر عکاس می تواند به مشتری تحویل دهد بستگی به موضوع عکاسی و شرایط مکان و زمان عکاسی دارد. کاربر عکاس تنها متعهد است حداقل تعداد فریم مطابق با سایت پریان استادیو را به کاربر مشتری تحویل دهد.

۱۲-۳- کاربر اعم از مشتری و یا عکاس، متعهد می‌شود پس از اتمام عکاسی از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات پریان استادیو، از مشتریان یا عکاسان کسب کرده است، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات مشتریان یا عکاسان در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین پریان استادیو خواهد بود. همچنین کاربر متعهد می‌شود در طول عکاسی، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از مشتریان یا عکاسان در خدمات پریان استادیو ارائه شده است استفاده کند. استفادۀ کاربر از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربر مشتری و عکاس قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۱۳-۳- با استفاده از خدمات پریان استادیو کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد که در حین عکاسی، پریان استادیو را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالاهای شخصی خود قرار ندهد و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات شخصی و یا محصولات متعلق به دیگران خودداری کند.

۱۴-۳- کاربر مشتری و یا عکاس متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از پریان استادیو است.

۱۵-۳- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد و اعلام می‌دارد که متن حریم خصوصی پریان استادیو را مطالعه کرده و مورد قبول وی است.

۱۶-۳- کاربران اعم از مشتریان و عکاسان می‌پذیرند که پریان استادیو خدمات تخصصی عکاسی و تبلیغاتی نیست بلکه تنها یک خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین مشتریان و عکاسان را جهت توافق بر انجام یک عکاسی فراهم می‌کند. در خدمات پریان استادیو عکاس مختار است یک درخواست عکاسی را بپذیرد یا رد کند، همچنین مشتری مختار است پس از ارسال درخواست عکاسی، مشخص شدن عکاس و قبل از آغاز عزیمت عکاس به نقطه مبدا، عکاسی را انجام دهد یا خیر. لذا هر عکاسی ای که مشتری با عکاس انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین عکاس و مشتری در نظر گرفته شود.

۱۷-۳- خدمات پریان استادیو ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت پریان استادیو کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربر می‌پذیرد که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و پریان استادیو مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۱۸-۳- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر مشتری، مشتری و یا مشتریانی به غیر این کاربر مشتری از خدمات پریان استادیو استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به عکاس و پریان استادیو متوجه کاربر مشتری می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و مشتریان مربوطه نسبت به پریان استادیو دارای مسئولیت تضامنی می‌باشد.

ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت ها
۱-۴- کاربر مشتری می پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به پریان استادیو می‌پردازد وجود ندارد.

۲-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هزینۀ خدمات از طرف پریان استادیو مشخص شده است و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ خدمات نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر مشتری مختار به عدم انتخاب هزینه اعلام شده از سوی پریان استادیو می‌باشد، در صورت قبول متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۳-۴- پرداخت هزینۀ خدمات فقط از طریق روش‌هایی که توسط پریان استادیو مشخص می‌شود، می تواند صورت گیرد. این روش‌ عبارتند از پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی .

۴-۴- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد هزینۀ خدمات ارائه و اعلام شده از سوی پریان استادیو، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمات ارائه شده از جمله رشته و نوع خدمات، زمان خدمات، مدت زمان تخمینی جهت ارایه خدمات، مکان خدمات (محل پروژه) و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی پریان استادیو بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربر اعم از عکاس و یا مشتری، وی حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی دراین خصوص نخواهد داشت.

۵-۴- کاربر می‌پذیرد که باید هزینۀ عکاسی را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ پریان استادیو جهت پرداخت آنلاین به وجود بیاید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ پریان استادیو یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، مشتری همچنان موظف به پرداخت هزینه عکاسی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی مشتری با مرکز تماس شرکت پریان استادیو با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که مشتری به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ عکاسی را از اعتبار کاربر مشتری در پریان استادیو کسر کند و یا پروژه مذکور را لغو کند.

۶-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هیچوقت درخواست عکاس ایجاد نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات پریان استادیو را داشته باشد. کاربر مشتری اگر پس از ارسال درخواست عکاسی و پذیرش درخواست توسط یک عکاس، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان محل عکاسی در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید.

۷-۴- کاربر مشتری می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در تجهیزات عکاس در نتیجه استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعمیر به عهده وی خواهد بود. در چنین مواردی پریان استادیو حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب پریان استادیو کاربر مشتری کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد پریان استادیو به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود.

۴-۸- تسویه حساب پروژه های عکاسی با کاربر عکاس فقط در صورتی انجام می پذیرد که کاربر مشتری نسبت به خدمات عکاسی ارائه شده به مشتری اعلام رضایت کند. پریان استادیو تا ۲ هفته بعد از زمان انجام عکاسی، پرداخت را انجام نمی دهد تا کاربر مشتری رضایت خود را اعلام کند. در صورتیکه بعد از ۲ هفته کاربر مشتری رضایت یا عدم رضایت خود را نسبت به خدمت عکاس اعلام نکند، به صورت خودکار تسویه حساب با کاربر عکاس انجام می شود و کاربر مشتری حق هر گونه اعتراضی در این خصوص را از خود صلب می نماید.

ماده ۵ – مسئولیت پریان استادیو
۱-۵- پریان استادیو با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات پریان استادیو بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۲-۵- پریان استادیو با استفاده از نظارت‌های خود تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۳-۵- پریان استادیو تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکه تلفن‌همراه و …) نخواهد داد.

۴-۵- تمامی اطلاعات کاربران اعم از عکاسان و مشتریان بعنوان اطلاعات محرمانه نزد پریان استادیو محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام صالح. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارایه اطلاعات کاربران اعم از مشتریان و یا عکاسان به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران پریان استادیو در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات پریان استادیو مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۶-۵- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات پریان استادیو و استفاده از نرم‌افزار‌های مشتری و عکاس، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط پریان استادیو در سایت قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات پریان استادیو آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند.

ماده ۶ – مسئولیت کاربران
۱-۶- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران مشتری و عکاس که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام عکاسی) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربر) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و پریان استادیو هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و پریان استادیو می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع صالح اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی پریان استادیو بعمل آورد.

۲-۶- هر گونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت تجاری، نام و اعتبار پریان استادیو شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی و پریان استادیو حق غیر فعال نمودن کاربر اعم از مشتری و یا عکاس و اقدام قانونی علیه وی را جهت مطالبه خسارت و احقاق حقوق قانونی خود خواهد داشت.

۳-۶- کاربر عکاس متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی استفاده کند که توسط پریان استادیو تهیه و در اختیار او گذاشته شده است (جلیقه، پیراهن، تی شرت، شال یا دستبند با برند پریان استادیو) و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران مشتری و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر عکاس بوده و در صورت لزوم پریان استادیو به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به پریان استادیو خواهد بود.

۴-۶- در صورتی که در حین عکاسی عکاس نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی مشتری اطلاع پیدا کند، عکاس متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ – شرایط موضوع و اشیائی که عکاسی می شوند
۱-۷- وسایلی که مشتری نمی تواند تقاضای دریافت خدمات کند عبارت است از مواد منفجره، محترقه، مواد سمی، اسیدی، بیماری زا و بد بو، مایعات و جامدات اتش زا و سوختی، مواد و وسایل رادیواکتیو و بارهای حجیم مانند بسته‌های بزرگ.

۲-۷-موضوع و اشیا عکاسی تجاری نباید مربوط به موضوعات خاص علمی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند باشد(مثلا آزمایشگاهی، پالایشگاهی، بیمارستانی و غیره) و به نحوی که متعارف محسوب و وزن و نوع آن متناسب با وزن و شرایطی باشد که از طرف کارخانه سازنده تعیین شده باشد.

۳-۷- موضوع و شیئ غیر متعارف، چیزی است که یک فرد نمی تواند به تنهایی جابجا کند و نیاز است که بالابرهای مکانیکی کمک گرفته شود. کاربر عکاس تعهدی به جابجایی اینگونه وسایل ندارد و این مسئولیت با خود مشتریان است.

۴-۷- انتقال، امانت گیری و قرض بار و کالا، بدون حضور مشتری (مالک کالا) توسط کاربر پریان استادیو ممنوع است و کاربر حق دریافت کالا را نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و پریان استادیو حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

۵-۷- در هر صورت عکاس مجاز به عدم پذیرش بار، کالا، محصول یا اشیا مورد نیاز عکاسی مشتریان به شرح فوق می‌باشد. در صورتی که در ابتدای عکاسی، عکاس از محتویات محصول اطلاع نداشته باشد و در حین عکاسی نسبت به محتویات آن اطلاع پیدا کند، در حین عکاسی مجاز به قطع و لغو عکاسی می باشد. در این صورت عکاس مکلف به اعلام گزارش فوری موضوع به شرکت و مراجع انتظامی می باشد.

ماده ۸ – موارد فنی
۱-۸- کاربر اعم از مشتری و یا عکاس حق ندارد هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای پریان استادیو شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیتهای مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۲-۸-کاربر مشتری و یا عکاس مجاز نیست با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات پریان استادیو را روی سرورهای دیگر ارائه کند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار پریان استادیو یا در روش ارائۀ خدمات پریان استادیو تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۳-۸- کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کند.

۴-۸- کاربر مشتری و یا عکاس حق ندارد هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ پریان استادیو یا سامانه‌های مرتبط با پریان استادیو انجام دهد.

ماده ۹ – محتوای تولید شده توسط کاربران
پریان استادیو ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به پریان استادیو کاربران این حق را به پریان استادیو می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین پریان استادیو مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص یا شرکت‌های دیگر منتقل کند.

ماده ۱۰ – قطع خدمات
پریان استادیو در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (عکاس یا مشتری) می‌تواند برای شرکت یا سایر مشتریان یا عکاسان خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات پریان استادیو را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

۱۱ – توافق از راه دور
۱-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس توافق می‌کند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به پریان استادیو، از طریق سامانه پریان استادیو بعمل آید و کاربر ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کند.

۲-۱۱- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربر اعم از مشتری و یا عکاس برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۳-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس می‌پذیرد هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیامه‌ای صادره از طرف پریان استادیو به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۴-۱۱- کاربر مشتری و یا عکاس با عضویت در خدمات پریان استادیو قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کند.